POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 1. DESPRE PORTOCALA ALBASTRĂ ȘI POLITICA SA DE CONFIDENȚIALITATE

La PORTOCALA ALBASTRĂ (denumită în cele ce urmează Societatea sau PORTOCALA ALBASTRĂ sau noi), societate ce deține pagina web www.portocala-albastra.ro (numită în cele ce urmează și site-ul), una dintre principalele noastre priorități, în calitate de operator de date, este confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii noastre web.

Portocala Albastră S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Cpt. Gheorghe Mărășoiu nr. 3, et. 1, ap. 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9858/2020, CUI RO42918803, cu punctul de lucru în Str. Luigi Galvani nr. 20BIS, Sector 2, București, este operator de date personale în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date colectate de la/despre dvs. (persoana vizată) prin intermediul paginii web www.portocala-albastra.ro.

Acest document privind politica de confidențialitate a Societății PORTOCALA ALBASTRĂ conține informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului www.portocala-albastra.ro, respectiv informații privind datele prelucrate, sursa datelor, categoriile de persoane vizate, scopurile prelucrării, temeiul legal al prelucrării, durata prelucrării, eventuale transferuri ale datelor cu caracter personal, drepturile pe care le aveți și modul de exercitare, precum și informații despre prelucrările efectuate de terțe părți.

Această politică de confidențialitate poate să fie îmbunătăţită în orice moment și/sau acest document poate să fie actualizat. Despre aceasta veți fi notificat printr-un newsletter (dacă v-ați dat consimțământul să primiți acest tip de comunicare) și/sau printr-o avertizare la următoarea accesare a site-ului nostru. Data ultimei actualizări a politicii noastre de confidențialitate este specificată la finalul acestui document.

 1. CATEGORII DE PERSOANE VIZATE, DATELE PRELUCRATE, SURSA DATELOR, SCOPUL PRELUCRĂRII

Prin intermediul site-ului www.portocala-albastra.ro prelucrăm datele următoarelor persoane:

 • Vizitatori ai site-ului nostru, care navighează pe website, fără a crea un cont și/sau fără crearea unei relații contractuale cu noi.

Date colectate (prin fișiere jurnal, cookie-uri și semnalizatoare web):

 • date tehnice precum: adresa IP (Internet Protocol), locația rețelei de internet și furnizorul serviciilor de internet (ISP), tipul sau versiunea de navigator/„browser” folosit, sistemul de operare, dacă este permisă rularea programului JavaScript, rezoluția ecranului, abilitatea ecranului de a procesa culorile etc.
 • date despre vizita dvs., precum: secțiunile accesate pe website, data, ora și durata vizitei pe anumite secțiuni, pagini de trimitere/ieșire, numărul de click-uri etc.

Sursa datelor: Datele indicate mai sus sunt oferite direct de dvs./dispozitivul cu care accesați site-ul nostru, cu ocazia navigării, inclusiv prin intermediul modulelor de tip cookie.

Scopurile în care sunt prelucrate de către noi datele ce fac parte din aceasta categorie sunt următoarele:

 • să vă permitem utilizarea site-ului;
 • să vă punem la dispoziție informațiile și serviciile de care puteți fi interesat atunci când utilizați site-ul;
 • să administrăm și operăm în bune condiții site-ul și să păstrăm securitatea lui și a sistemelor IT;
 • să cunoaștem preferințele dvs., în scopul oferirii unor produse și servicii corespunzătoare;
 • să identificăm dacă sunteți vizitator nou sau recurent;

Informații detaliate despre rolul și utilitatea modulelor de tip cookie prin care colectăm date de acest tip găsiți mai jos, precum și în secțiunea POLITICA COOKIE de pe site-ul nostru, pe care vă încurajăm să o consultați.

 • Clienți și potențiali clienți ai produselor și serviciilor societății, care își creează un cont de utilizator pe site și/sau lansează comenzi de produse și/sau servicii disponibile pe site.

Date colectate: nume, prenume, vârstă, adresă, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, date bancare (pentru efectuarea eventualelor rambursări, dacă este cazul), istoricul coșului de cumpărături, CIF în cazul solicitării facturii pe numele unei societăți.

Sursa datelor: datele ne sunt oferite de dvs. la crearea contului sau de terți (spre ex. Facebook, Google, Instagram etc.) dacă ați optat să furnizați datele dvs. prin logarea cu conturile de pe respectivele platforme.

Scopurile în care prelucrăm datele dvs. sunt următoarele:

 • să vă înregistrați pe site (să vă creați un cont de utilizator);
 • să cumpărați de pe site produse și servicii;
 • să vă ținem la curent cu stadiul comenzii dvs;
 • să încasăm plata produselor achiziționate și, dacă este cazul, să vă facem rambursări;
 • să efectuăm direct sau printr-un terț livrarea produselor achiziționate și să executam contractul cu dvs.;
 • să vă răspundem eventualelor sesizări în legătură cu produsele și serviciile achiziționate;
 • să ne îndeplinim obligațiile legale (spre exemplu cele cerute de normele financiar-contabile în vigoare, obligații legale de arhivare, de securitate a datelor etc.)
 1. TEMEIUL PRELUCRĂRII

Prelucrările de date efectuate de PORTOCALA ALBASTRĂ se realizează doar în baza unui temei legal.

În funcție de datele și scopul prelucrării, acest temei poate fi, după caz:

 • consimțământul expres și neechivoc dat de dvs. (spre exemplu, la crearea contului de utilizator și la abonarea la newsletter); aveți, în orice moment, dreptul de a vă închide contul prin retragerea consimțământului; dacă decideți să vă retrageți consimțământul, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuată în baza consimțământului va înceta imediat;
 • executarea contractului cu dvs., pentru achiziția produselor de pe site, inclusiv faza precontractuală a acestuia;
 • interesul nostru legitim (spre exemplu atunci când prelucrarea este necesară în scopul menținerii securității site-ului, atunci când culegem informații despre preferințele dvs. și când interacționăm cu dvs. în vederea îmbunătățirii activității noastre, atunci când ne adresăm unei instituții etc.);
 • obligații legale pe care le avem (spre exemplu cele financiar-contabile, de arhivare, de cunoaștere a clientelei etc.)
 1. EVENTUALE TRANSFERURI DE DATE

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt disponibile și accesibile numai pentru cei care au nevoie de ele pentru a îndeplini scopul de prelucrare arătat în cadrul acestei politici de confidențialitate.

PORTOCALA ALBASTRĂ nu are intenția de a divulga datele dvs. către nicio altă entitate de pe teritoriul României, al Uniunii Europene/SEE și nici în afara acestora, însă există posibilitatea ca divulgarea anumitor date să fie necesară pentru a vă putea pune la dispoziție utilizarea în bune condiții a site-ului și pentru executarea contractului dintre dvs. și noi. Astfel, în acest sens putem divulga date către furnizorii noștri de servicii tehnice, internet, administrative, IT, precum și către societăți de curierat, furnizori de servicii de plată, societăți de contabilitate etc.

De asemenea, pot exista situații în care divulgarea datelor dvs. personale să fie necesară ca urmare a unei solicitări  adresate nouă în temeiul legii de către autorități, organe abilitate de reglementare sau de aplicare ale legii etc. O astfel de divulgare se va face pentru a putea proteja drepturile noastre legale, și după caz ale altora (ex. pentru a preveni/semnala/sancționa folosirea frauduloasă a site-ului și/sau încălcări ale contractului dintre noi).

 1. DURATA PRELUCRĂRII

PORTOCALA ALBASTRĂ va păstra informațiile dvs. personale numai atât timp cât este necesar în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate. Datele furnizate la crearea unui cont de utilizator vor fi păstrate cât timp acesta există (nu este anulat/dezactivat).

 1. DREPTURILE DVS.

În legătură cu datele dvs. personale prelucrate de PORTOCALA ALBASTRĂ  prin intermediul site-ului, beneficiați, conform Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date. Aveți drept de acces la datele dvs. pe care le prelucrăm, având posibilitatea de a obține informații cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date;
 • dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul ca datele dvs. ce sunt prelucrate de noi să fie rectificate în măsura în care sunt inexacte, incorecte, incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dvs. pe care le prelucram. Cu toate acestea, datele care au fost furnizate în vederea încheierii unui contract trebuie păstrate de noi, conform obligațiilor legale exprese, prevăzute în legislația aplicabilă;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării datelor dvs. aflate în prelucrarea noastră;
 • dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a transfera parțial sau integral, către un alt operator, datele dvs. pe care le prelucrăm;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. de către noi, atunci când prelucrarea nu are loc conform cerințelor dvs. sau a prevederilor legale aplicabile prelucrării;
 • dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;
 • dreptul la retragerea consimțământului. În cazurile în care prelucrăm datele dvs. în baza consimțământului dvs. (spre exemplu în cazul trimiterii de newslettere), aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând, iar această retragere nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dvs. pe care am realizat-o anterior.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care considerați necesar.

Drepturile menționate anterior nu se aplică în toate cazurile și pot exista anumite excepții de la ele. În vederea exercitării drepturilor arătate anterior vom avea nevoie să putem verifica cu certitudine identitatea dvs. înainte de a da curs anumitor solicitări, situație în care va interveni, pentru acest scop, o prelucrare de date cu caracter personal distinctă.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: editura@portocala-albastra.ro.

Politica de confidențialitate a www.portocala-albastra.ro nu se aplică altor agenți de publicitate sau site-uri. Astfel, vă sfătuim să consultați politicile de confidențialitate respective ale acestor servere de anunțuri terțe pentru informații mai detaliate. PORTOCALA ALBASTRĂ nu deține controlul asupra paginilor unor terțe părți, nu le monitorizează și nu poate fi ținută răspunzătoare de modul de prelucrare al datelor dvs. efectuată de aceștia și nici de conținutul respectivelor pagini.

Prezenta politică de confidențialitate este aplicabilă începând de la data de 01.04.2023.