TERMENI ȘI CONDIȚII

Bun venit pe www.portocala-albastra.ro! (denumit în cele ce urmează și SITE)

PORTOCALA ALBASTRĂ S.R.L. este societatea care deține și administrează domeniul www.portocala-albastra.ro.

Prezentul SITE se adresează atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care îl vizitează, care au acces la CONȚINUT sau care plasează o COMANDĂ. Prin vizitarea SITE-ului și/sau crearea unui cont de UTILIZATOR și/sau plasarea unei COMENZI, CLIENTUL/UTILIZATORUL sunt expres de acord și consimt termenii și condițiile din acest document.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

CONȚINUT:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • datele oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către un angajat/colaborator PORTOCALA ALBASTRĂ prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al PORTOCALA ALBASTRĂ UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau prețurile practicate de către PORTOCALA ALBASTRĂ referitoare la acestea într-o anumită perioadă;

PRODUSE și SERVICII: orice produs, inclusiv documentele menționate în COMANDĂ, care urmează a fi furnizate CLIENTULUI, în schimbul prețului, de către PORTOCALA ALBASTRĂ, ca urmare a încheierii CONTRACTULUI.

UTILIZATOR: persoana fizică sau persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUTUL SITE-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către PORTOCALA ALBASTRĂ (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între PORTOCALA ALBASTRĂ și acesta.

CLIENT: persoana fizică având vârsta minimă cerută de lege pentru a contracta sau persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o COMANDĂ.

FORMULARE ONLINE: pagini din conținutul SITE-ului care conțin rubrici pe care CLIENTUL le poate completa cu informații personale, cum ar fi numele, prenumele, adresa, datele de contact (telefon, e-mail).

COMANDĂ: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ului de către un CLIENT, prin care CLIENTUL transmite societății PORTOCALA ALBASTRĂ intenția sa de a achiziționa PRODUSE și/sau SERVICII de pe SITE. Rezervarea unui PRODUS accesând SITE-ul nu reprezintă o COMANDĂ.

CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată expres, în scris, de către PORTOCALA ALBASTRĂ S.R.L., prin care PORTOCALA ALBASTRĂ S.R.L. este de acord să livreze CLIENTULUI PRODUSE și SERVICII la prețul comunicat, iar CLIENTUL este de acord să efectueze plata acestora și să îi fie livrate.

TRANZACȚIE: încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui PRODUS și/sau SERVICIU de către PORTOCALA ALBASTRĂ prin virament bancar sau printr-o terță parte – curier – (plată ramburs).

NEWSLETTER: mijlocul de informare periodic la care UTILIZATORUL/CLIENTUL a consimțit expres, livrat exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la PRODUSELE/SERVICIILE și/sau promoțiile desfășurate de către PORTOCALA ALBASTRĂ într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea PORTOCALA ALBASTRĂ cu referire la informațiile conținute de acesta.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, bunei credințe și/sau scopului în care acesta a fost creat, ori a reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii de orice natură societății PORTOCALA ALBASTRĂ și/sau terților parteneri ai acesteia.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare a SITE-ului:

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL. FORMULARE ONLINE

Utilizarea SITE-ului, prin navigare și prin folosirea formularelor din cadrul SITE-ului, presupune transmiterea de către dvs. și prelucrarea de către PORTOCALA ALBASTRĂ a datelor dvs. cu caracter personal.

De asemenea, puteți să vă dați acordul expres și neechivoc ca datele obținute în urma înregistrării să fie procesate și folosite de către PORTOCALA ALBASTRĂ pentru acțiuni de marketing, evidența clienților, pentru a vă trimite informații despre produsele și serviciile disponibile dintr-o anumită perioadă, prin NEWSLETTER sau prin poștă, telefon, e-mail, SMS.

Pentru mai multe informații privind politica de confidențialitate a societății PORTOCALA ALBASTRĂ, vă rugăm să consultați secțiunea specifică de pe SITE.

 1. POLITICA DE VÂNZARE

Toate informațiile folosite pentru descrierea PRODUSELOR și/sau a SERVICIILOR disponibile pe SITE (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea PORTOCALA ALBASTRĂ, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. De asemenea, este posibil ca, în funcție de setările echipamentului cu care accesați SITE-ul, culorile PRODUSELOR sau a imaginilor de pe SITE pe care le percepeți să difere de cele originale, fapt ce nu poate atrage răspunderea de niciun tip a societății PORTOCALA ALBASTRĂ.

Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. În principiu, promoțiile nu se pot cumula între ele și va fi aplicată cea care are valoarea cea mai mare.

Accesul în vederea efectuării unei COMENZII îi este permis oricărui CLIENT/UTILIZATOR care îndeplinește cerințele legii aplicabile de a contracta valabil.

Pentru motive justificate PORTOCALA ALBASTRĂ își rezervă dreptul de a restricționa accesul CLIENTULUI/ UTILIZATORULUI în vederea efectuării unei COMENZI și/sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate în principiu, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității prezente sau trecute a CLIENTULUI/UTILIZATORULUI pe SITE sau în afara sa, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel societatea PORTOCALA ALBASTRĂ și/sau partenerii acesteia. În oricare dintre aceste cazuri, CLIENTUL/UTILIZATORUL se poate adresa în scris către PORTOCALA ALBASTRĂ S.R.L., la adresa de contact menționată pe SITE, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate.

Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care PORTOCALA ALBASTRĂ își derulează operațiunile pe SITE și cu faptul că respectivele mijloace de comunicare au forță probantă deplină.

PORTOCALA ALBASTRĂ nu consideră în niciun moment o COMANDĂ neconfirmată de către PORTOCALA ALBASTRĂ ca având valoarea unui CONTRACT, iar CLIENTUL acceptă expres această prevedere.

Notificarea primită de către CLIENT, imediat după efectuarea COMENZII, are rol de informare privind trimiterea ei de către CLIENT și nu reprezintă confirmarea COMENZII. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

CONTRACTUL se consideră încheiat între PORTOCALA ALBASTRĂ și CLIENT doar în momentul primirii de către CLIENT de la PORTOCALA ALBASTRĂ S.R.L., prin intermediul poștei electronice, a notificării de confirmare a COMENZII. Așadar, CONTRACTUL intră în vigoare la confirmarea scrisă a COMENZII de către PORTOCALA ALBASTRĂ, iar CLIENTUL acceptă expres această prevedere.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate unilateral de către PORTOCALA ALBASTRĂ oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți CLIENȚII/UTILIZATORII. Data ultimei actualizării este menționată la finalul secțiunii TERMENI ȘI CONDIȚII.

 1. COMANDA

CLIENTUL/UTILIZATORUL poate efectua COMENZI pe SITE, prin adăugarea PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza COMANDA efectuând plata printr-una dintre modalitățile indicate pe SITE și selectate de acesta. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un PRODUS și/sau un SERVICIU, acesta este disponibil pentru achiziție numai în măsura în care există stoc disponibil, după cum vă va informa ulterior PORTOCALA ALBASTRĂ.

Adăugarea unui PRODUS/SERVICIU în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării COMENZII, nu atrage după sine înregistrarea COMENZII, implicit nici rezervarea automată a PRODUSULUI/SERVICIULUI.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL declară și garantează că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete, actualizate și adevărate la data plasării COMENZII.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că PORTOCALA ALBASTRĂ poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de PORTOCALA ALBASTRĂ pentru care acesta a furnizat date de contact, în orice situație în care este necesară contactarea CLIENTULUI (spre exemplu pentru indicații suplimentare privind expedierea, pentru cunoașterea gradului de satisfacție a clientului, pentru rezolvarea unor plângeri etc.)

PORTOCALA ALBASTRĂ poate anula COMANDA efectuată de către CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

 • când datele furnizate de către CLIENT, pe SITE, sunt incomplete și/sau incorecte și/sau false.
 • când CLIENTUL nu a achitat integral și la timp contravaloarea PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR comandate și preluate anterior.

Comenzile ferme, exprese, date de CLIENT în baza ofertei transmise de PORTOCALA ALBASTRĂ în afara SITE-ului țin loc de contract și nu pot fi returnate.

 1. PREȚUL PRODUSELOR SI SERVICIILOR

Toate prețurile aferente PRODUSELOR prezentate pe SITE sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. Taxele de livrare se menționează separat, în funcție de adresa de livrare menționată de CLIENT, de termenul și modalitatea de livrare alese.

În cazul plăților online, societatea PORTOCALA ALBASTRĂ nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către CLIENT, incluzând dar nelimitându-se la comisioane bancare de plată sau de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai CLIENTUL.

Prețul PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR afișat pe SITE poate fi modificat de către PORTOCALA ALBASTRĂ, în orice moment, fără preaviz.

PORTOCALA ALBASTRĂ atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE-ului sau a altor erori, prețul afișat pe SITE poate să fie diferit față de cel real. În aceste cazuri, PORTOCALA ALBASTRĂ va informa CLIENTUL asupra prețului corect înainte de confirmarea COMENZII.

 1. MODALITATEA DE LIVRARE

PRODUSUL va fi livrat în sistem de curierat door-to-door către CLIENT sau poate fi ridicat personal, conform opțiunii CLIENTULUI, cu programare în vederea execuției comenzii în termenul agreat.

PORTOCALA ALBASTRĂ va asigura ambalarea corespunzătoare a PRODUSELOR și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

În cazul în care nu poate executa CONTRACTUL din cauză că PRODUSUL/SERVICIUL nu este disponibil, PORTOCALA ALBASTRĂ va informa CLIENTUL despre această situație. PORTOCALA ALBASTRĂ poate livra CLIENTULUI un PRODUS/SERVICIU similar având același preț, în situația în care PRODUSUL/SERVICIUL solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul  expres, prealabil, al CLIENTULUI.

Detaliile de livrare a PRODUSELOR/SERVICIILOR incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea societății PORTOCALA ALBASTRĂ, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte este prejudiciată de pe urma încălcării acestora.

 1. MODALITATEA DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare COMANDĂ. PORTOCALA ALBASTRĂ va emite către CLIENT o factură proformă pentru PRODUSELE și SERVICIILE ce urmează a fi livrate, obligația CLIENTULUI fiind să furnizeze toate informațiile complete și corecte necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

În cazul în care un PRODUS și/sau SERVICIU comandat de către CLIENT nu poate fi livrat de către PORTOCALA ALBASTRĂ, acesta din urmă va informa CLIENTUL asupra acestui fapt și va returna în contul CLIENTULUI contravaloarea PRODUSULUI și/sau SERVICIULUI în termen de maximum 14 (paisprezece) zile de la data la care PORTOCALA ALBASTRĂ a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care CLIENTUL și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din CONTRACT.

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

În afară de cazul în care este agreat diferit, în scris, de către PORTOCALA ALBASTRĂ și CLIENT, proprietatea asupra PRODUSELOR va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea CLIENTULUI, la adresa indicată în COMANDĂ (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate la depozitul PORTOCALA ALBASTRĂ). În cazul livrării de către curier, riscul se transferă de la PORTOCALA ALBASTRĂ către acesta.

 1. DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit legislației în vigoare, CLIENTUL își poate exercita dreptul de retragere din CONTRACT în termen de 14 (paisprezece) zile de la intrarea în posesie a PRODUSELOR. Dacă sunt comandate mai multe PRODUSE și acestea sunt livrate separat, termenul curge pentru fiecare, separat, de la data livrării acestora.

În cazul în care CLIENTUL solicită retragerea din CONTRACT în cadrul termenului legal, în cazul în care COMANDA este achitată, PORTOCALA ALBASTRĂ va rambursa suma în maximum 14 (paisprezece) zile de la data informării societății PORTOCALA ALBASTRĂ de către CLIENT asupra deciziei sale de retragere din CONTRACT sub condiția returnării PRODUSELOR în starea în care au fost achiziționate, fără uzură sau orice urme de folosire, în ambalajele originale și cu toate accesoriile, inclusiv produsele cadou primite.

Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru COMENZILE achitate cu OP/Ramburs/prin virament bancar; transferurile bancare se vor returna în același cont din care au fost primite.
 • PORTOCALA ALBASTRĂ S.R.L. are dreptul de a amâna rambursarea sumei până la primirea în stare corespunzătoare a PRODUSELOR vândute sau (la deciza sa) până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate în stare bună, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze ea însăși PRODUSELE (se va lua data cea mai recentă).

Cheltuielile ocazionate de expedierea pentru returnarea PRODUSELOR cad în sarcina CLIENTULUI. Returnarea se va face la adresa depozitului PORTOCALA ALBASTRĂ din Str. Luigi Galvani 20BIS, Sector 2, București.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din CONTRACT următoarele:

 • PRODUSELE care au fost confecționate după specificațiile prezentate de CLIENT sau personalizate în mod clar;
 • PRODUSELE realizate pe bază de comandă fermă cu abateri de la produsele standard;
 • PRODUSELE deteriorate și/sau fără toate accesoriile primite; în cazul în care se cumpără mai multe PRODUSE de același tip, este permis returul unui singur PRODUS desigilat, celelalte trebuind să fie returnate nedesigilate. Dacă la o livrare pentru care se exercită dreptul de retragere au fost furnizate și produse cadou, acestea trebuie restituite împreună cu PRODUSELE ce au făcut obiectul achiziției.
 1. PUBLICITATE

În cazul în care CLIENTUL/UTILIZATORUL și-a exprimat expres consimțământul, PORTOCALA ALBASTRA va putea să îi trimită acestuia prin e-mail, SMS, poștă (conform mijloacelor de comunicare consimțite de CLIENT la acordarea consimțământului) NEWSLETTERE conținând materiale publicitare, informații despre campanii, noutăți etc.

Renunțarea la primirea e-mailurilor de către CLIENT/UTILIZATOR se poate face în orice moment, folosind poșta electronică sau avizul telefonic, cu confirmarea ulterioară scrisă din partea PORTOCALA ALBASTRĂ.

 1. ALTE ASPECTE LEGALE

10.1 RĂSPUNDERE PORTOCALA ALBASTRĂ

Societatea PORTOCALA ALBASTRĂ S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către PORTOCALA ALBASTRĂ a oricăreia dintre obligațiile sale conform COMENZII și pentru daune care rezultă din utilizarea PRODUSELOR și SERVICIILOR după livrare sau pentru pierderea acestora.

10.2 GARANȚII

Toate PRODUSELE beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. PRODUSELE sunt noi (cu excepția produselor resigilate, despre care CLIENTUL este informat), și provin din producția societății PORTOCALA ALBASTRĂ sau a producătorilor/comercianților autorizați cu care aceasta colaborează.

Reclamațiile privind deficiențe ale PRODUSULUI/ PRODUSELOR achiziționate se vor adresa în scris la adresa de email: editura@portocala-albastra.ro.

10.3 FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, definit în conformitate cu legislația în vigoare și probat corespunzător. Obligația de plată a prețului nu este suspendată, amânată sau anulată de intervenirea unui caz de forță majoră.

10.4 LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între PORTOCALA ALBASTRĂ și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

10.5 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

CONȚINUTUL, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logouri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe SITE sau încorporate în PRODUSE, sunt proprietatea exclusivă a societății PORTOCALA ALBASTRĂ, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

CLIENTULUI/UTILIZATORULUI nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decât cel original intenționat de PORTOCALA ALBASTRĂ, includerea oricărui CONȚINUT în afara SITE-ULUI, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PORTOCALA ALBASTRĂ asupra CONȚINUTULUI, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONȚINUTULUI, decât cu acordul scris expres al PORTOCALA ALBASTRĂ.
Orice CONȚINUT la care CLIENTUL/UTILIZATORUL are și/sau obține acces prin orice mijloc se află sub incidența prezentului document, în cazul în care CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între PORTOCALA ALBASTRĂ și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea PORTOCALA ALBASTRĂ cu referire la acel CONȚINUT.
CLIENTUL/UTILIZATORUL poate copia, transfera și/sau utiliza CONȚINUTUL numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.
Niciun CONȚINUT transmis către CLIENT sau UTILIZATOR, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea PORTOCALA ALBASTRĂ și/sau al angajatului/prepusului societății PORTOCALA ALBASTRĂ care a mijlocit transferul de CONȚINUT, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
Este interzisă orice utilizare a CONȚINUTULUI în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Încălcarea de către UTILIZATOR/CLIENT a drepturilor societății PORTOCALA ALBASTRĂ referitoare la CONȚINUT obligă UTILIZATORUL/CLIENTUL la repararea integrală a prejudiciului, inclusiv cel de imagine și pierderea de profit.

Acest document a fost actualizat la data de 01.04.2023.